pngSmal IMG_6006

ساختار اتاق جدید نیسانی آفاکو با دربهای باز شونده از سه طرف که برای کاربری واترجت شبکه طراحی شده، به گونه ای است که در فضاهای پایین کنار چرخ جعبه های کناری تعبیه شده و همچنین از سقف به عنوان یک فضای مناسب برای حمل تجهیزات پیمانکاری از قبیل نردبان میتوان استفاده کرد. این تیپ اتاق را میتوان علاوه بر کابین امداد در امور پیمانکاری برای پخش کالا مورد استفاده قرار داد.

 

دیزل مستقل نیسانی
pngSmal IMG_6006 pngSmallIMG_5895 pngsmallIMG_6001

 

instaAFACO copy