تقدیر نامه ها و گواهینامه های اخذ شده توسط گروه آفاکو، گویای تلاش بی وقفه ی مهندسین مجرب و متعهد این گروه است که در زمینه ساخت و تولید تجهیزات نگهداری و ارائه خدمات بهره برداری خطوط فاضلاب به پیشرفت صنعت این مرز و بوم کمک می کند:
L17
L16
L15
L13
L11
تقدیر نامه شرکت در نمایشگاه بین المللی
 تقدیر نامه شرکت در نمایشگاه بین المللی
تقدیر نامه شرکت در نمایشگاه بین المللی
 تقدیر نامه شرکت در نمایشگاه بین المللی
جشنواره توانمندی های بهره برداری
L06
L01
L14
L10
L08
آبفای استان گیلان
تقدیر نامه استانداری البرز
جشنواره نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار
آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد
آبفای استان خراسان جنوبی
L09
L07
L21
L05
L04
 آبفای استان مرکزی
 آبفای استان خراسان شمالی
آبفای استان گلستان
 آبفای استان همدان
آبفای استان سیستان و بلوچستان
L03
آبفای استان اردبیل

 

instaAFACO copy