لیست محصولات آفاکو

 

 

واترجت فاضلاب

دستگاه واترجت فاضلاب

سیستم شستشوی شبکه فاضلاب.

واترجت دیزل مستقل

دستگاه واترجت فاضلاب با دیزل مستقل

سیستم شستشوی شبکه فاضلاب.


ربات ویدئومتری

ربات ویدئومتری

سیستم بازرسی خطوط فاضلاب.دور بری02

سیستم مقره شوی

شستشوی خطوط انتقال نیرو.


پوشراد

دستگاه پوش راد

سیستم بازرسی دستی خطوط فاضلاب


واترجت با دیزل مستقل

دستگاه واترجت با دیزل مستقل

سیستم شستشوی شبکه فاضلاب.

دوربین چاه

دوربین بازرسی چاه های عمیق

سیستم بازرسی چاه ها.

تریلرواترجت

سیستم تریلر واترجت

سیستم شستشوی شبکه فاضلاب.