یازدهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب ایران از چهارم تا هفتم مهر ماه ۱۳۹۴ درمحل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.

شرکت آفاکو در کنار سایر همکاران صنعت آب و فاضلاب در فضای باز روبروی سالن خلیج فارس غرفه ی خود را برپا داشت.

گزارش تصویری این نمایشگاه
117 116 114 113 112
111 110 109 108 107
105 104 103 102 101