سیزدهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب ایران درمحل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.

شرکت آفاکو در کنار سایر همکاران صنعت آب و فاضلاب در فضای باز در ضلع غربی سالن میلاد غرفه ی خود را برپا داشت.

گزارش تصویری این نمایشگاه
117 117 117 117 117
117 117 117 117 117

 

instaAFACO copy