P_20181114_095617-1000-500

واترجت ده تن (واترجت فاضلابی)

واترجت 10 تن
واترجت های کلاس ۱۰تن بر روی کامیون های بنز ۱۹۲۱، آمیکو۱۹۲۹، ایسوزوFVR و همه کامیون هایی که در بازار به اسم ۱۹تن (به همراه وزن کامیون) یا ۱۰ تن ظرفیت بار شناخته می­شوند قابل نصب هستند. جهت رانندگی این سیستم، راننده باید گواهینامه پایه یک باشد.
قدرت موتورهای این کامیون ها اجازه نصب پمپ های قوی تر و مخازن بزرگتر (تا۸۰۰۰لیتر) را برروی شاسی این کامیون می­دهد. با این سیستم می­توان تا خطوط قطر ۸۰۰ را نیز به راحتی شستشو داد و همچنین با استفاده از نازل های قایقی می­توان خطوط بزرگتر را نیز لایروبی نمود. همچنین این سیستم را برای رفع انسدادهایی که واترجت های کوچکتر قادر به انجام آن نیستند استفاده کرد. اشکال اصلی این سیستم ها در بزرگ بودن آنهاست که باعث محدودیت تردد آن در سطح شهر و کوچه ها خواهد شد. همچنین این سیستم ها نیاز به راننده ­های حرفه­ ای و دارای گواهینامه پایه یک دارند.
مطمعناً در پروژه های بزرگ شهری پیمانکاران بهره برداری رتبه ۱-۲-۳ بهره برداری حداقل به یک یا دو سیستم از این واترجت های ۱۰ تن نیاز دارند تا بتوانند سریعتر و بهتر پاسخگوی نیاز خطوط بزرگ و انسدادهای سخت باشند.
دور بری300-40Untitled-2-1000-500

واترجت ده تن

فروش شیلنگ واترجت، واترجت فاضلاب،  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو   فروش شیلنگ واترجت   واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو   ، فروش شیلنگ واترجت، واترجت فاضلاب، AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو   خدمات، فروش شیلنگ واترجت، واترجت فاضلاب،  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو فروش شیلنگ واترجت   واترجت فاضلاب  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو