بخشی از سوابق خدمات گروه آفاکو :

ردیف
نام سازمان طرف قرار داد
خدمات ویدئومتری
خدمات شستشو
ورفع انسداد
سایرخدمات بهره برداری
خطوط فاضلاب
۱
شرکت فاضلاب تهران
 checkIcon  checkIcon  checkIcon
۲
آبفای منطقه یک تهران نواحی سه گانه
 checkIcon
checkIcon
۳
آبفای منطقه دو تهران
 checkIcon
checkIcon
۴
آبفای منطقه شش تهران
 checkIcon
checkIcon
۵
 آبفای استان البرز
 checkIcon
checkIcon
 checkIcon
۶
آبفای استان اصفهان
 checkIcon  checkIcon
۷
 آبفای استاد یزد
 checkIcon
۸
 آبفای استان آذربایجان غربی
checkIcon
 checkIcon
۹
آبفای شهرهاوشهرکهای غرب استان تهران
checkIcon
checkIcon
 checkIcon
۱۰
 شرکت پارس خودرو
 checkIcon
checkIcon
 checkIcon
۱۱
 شرکت ایرانخودرو
checkIcon
 checkIcon
۱۲
 شهرک صنعتی ایوانکی
 checkIcon
checkIcon
 checkIcon
۱۳
پادگان غربارتش
checkIcon
۱۴
 پادگان پدافند ارتش
 checkIcon
checkIcon
۱۵
هتل استقلال
 checkIcon
۱۶
شرکت مگاموتور
 checkIcon
۱۷
روزنامه همشهری
 checkIcon
۱۸
شرکت ژرف کار جم
 checkIcon  checkIcon
۱۹
شرکت ایجاد عمران جهان
 checkIcon
۲۰
شرکت برنادژ شرق
 checkIcon
۲۱
شرکت پونل سامان
checkIcon
۲۲
 شرکت کپاچین
checkIcon  checkIcon
۲۳
شرکت سازه چین بناب
checkIcon
۲۴
شرکت میراب پی کسری
checkIcon  checkIcon
۲۵
شرکت سازه آفرینان
checkIcon  checkIcon
۲۶
شرکت ساتراب پی
checkIcon
۲۷
شرکت ایران ترمو
checkIcon
۲۸
شرکت اعتماد سازه اوی
checkIcon
۲۹
شرکت آتی پی خرم
checkIcon
۳۰
شرکت کار آب تدبیر اندیش
checkIcon
۳۱
شرکت محک پی آب
checkIcon
۳۲
شرکت دارپی
checkIcon
۳۳
شرکت آریا حفار اصفهان
checkIcon
۳۴
شرکت بامدادان سپهر
checkIcon
۳۵
شرکت آریا فراز
checkIcon
۳۶
شرکت تالاب سازان
checkIcon
۳۷
 شرکت ایمن پل اراک
checkIcon
۳۸
شرکت آریانا سازه پارس
checkIcon  checkIcon
۳۹
شرکت عمران بهینه گروس
checkIcon
۴۰
شرکت سدید سازه
checkIcon
۴۱
شرکت آبشکن
checkIcon
۴۲
شرکت شهرک دارویی برکت
checkIcon  checkIcon
۴۳
شرکت خانه آب اندیش
checkIcon
۴۴
شرکت آذر عمران
checkIcon
۴۵
شرکت پرشیا پارمیس
checkIcon
۴۶
شرکت راه گستر تاریان
checkIcon
۴۷
شرکت پارس پی خرم
checkIcon
۴۸
شرکت ره آورد افلاک خرم
checkIcon
۴۹
شرکت کاریز سازه کویر
checkIcon
۵۰
شرکت افرا کاراب یزد
checkIcon
۵۱
شرکت احسان سازه
checkIcon
۵۲
شرکت کیسون
checkIcon
۵۳
شرکت پیمان سازه یزد
checkIcon
۵۴
شرکت سازه حفار زاینده رود
checkIcon
۵۵
شرکت یزدگردون
checkIcon
۵۶
شرکت پادیرپی گستر
checkIcon
۵۷
شرکت پارس آب تدبیر
checkIcon
۵۸
شرکت ایجاد عمران
checkIcon
۵۹
شرکت بتن نارگان
checkIcon
۶۰
شرکت روجین خزر
checkIcon
۶۱
شرکت ناصب سازه
checkIcon  checkIcon
۶۲
شرکت کوشک گستر پارس
checkIcon
۶۳
شرکت آذرنگارساری
checkIcon
۶۴
شرکت مجریان صنعت
checkIcon
۶۵
شرکت خرم آذرخش
checkIcon
۶۶
شرکت آرشین
checkIcon
۶۷
شرکت افرا سازه یزد
checkIcon
۶۸
شرکت بهین گستر ساری
checkIcon
۶۹
شرکت سازه های آبی
checkIcon  checkIcon
۷۰
شرکت دژآب گستر شمال
checkIcon
۷۱
شرکت فرازبندآب ساری
checkIcon
۷۲
شرکت کرچه سره
checkIcon
۷۳
شرکت آروین آب پی
checkIcon
۷۴
شرکت ساقی کویر
checkIcon
۷۵
شرکت پاوان پی
checkIcon
۷۶
شرکت آبیاران سربند
checkIcon
۷۷
شرکت آهوان تک
checkIcon
۷۸
شرکت عمران ارجان
checkIcon
۷۹
شرکت گرم دره
checkIcon
۸۰
شرکت افروغ بنا
checkIcon  checkIcon
۸۱
شرکت دشت ارژن
checkIcon
۸۲
شرکت بهستون صنعت
checkIcon
۸۳
شرکت مه سازان ساحل
checkIcon
۸۴
شرکت ارغوان پی
checkIcon
۸۵
شرکت تکنوزیست
checkIcon
۸۶
شرکت اساس راه اهواز
checkIcon
۸۷
شرکت تکین صنعت فراز
checkIcon
۸۸
شرکت هارمه
checkIcon
۸۹
شرکت پارس پیمان توس
checkIcon  checkIcon
۹۰
شرکت مشهد افرا
checkIcon  checkIcon
۹۱
شرکت عمران آژیان سازه
checkIcon
۹۲
شرکت پایا سازه قائم
checkIcon
۹۳
شرکت دژ افراز بیستون
checkIcon
۹۴
شرکت آرتاشبکه آرکام
checkIcon
۹۵
شرکت سهند دژ شرق
checkIcon
۹۶
شرکت کارآب تدبیر
checkIcon
۹۷
شرکت پاژنگ تبرید البرز
checkIcon
۹۸
شرکت پویان منابع پایدار
checkIcon
۹۹
شرکت سایگان بنای ایرانیان
checkIcon
۱۰۰
شرکت پاییزان
checkIcon
۱۰۱
شرکت مروارید شمال
checkIcon
۱۰۲
 شرکت سی پل اشکور
checkIcon
۱۰۳
شرکت چهل ستون سازه مرکزی
checkIcon
۱۰۴
شرکت پرتوآتیه ساز
checkIcon
۱۰۵
شرکت شما
checkIcon  checkIcon  checkIcon

 

instaAFACO copy