ارائه خدمات ویدیومتری (ویدئومتری) و بازرسی شبکه فاضلاب

 

شرح خدمات ویدیومتری (ویدئومتری):

 

ردیف

شرح خدمات

۱

فیلم برداری و مانیتورینگ داخل شبکه و ارائه فیلم کامل (­DVD) به همراه متراژ  و شیب و توضیحات لازم ذخیره شده روی فیلم

۲

تهیه، ترسیم و گزارش پروفیل هیدرولیکی و طولی لوله (شامل شیب لحظه ای لوله، تغییرات ارتفاع مسیر، طول واقعی مسیر با فایلهای خروجی رایانه ­ای­)

۳

بررسی، اندازه گیری و گزارش مشخصات فیزیکی لوله شامل قطر و عیوب دوپهنی

۴

بررسی و گزارش عیوب با عکس های زیر نویس شده با کدها و توضیحات فارسی مطابق استاندارد  WRC به همراه موقعیت عیب (متراژ لوله در موقعیت تهیه عکس)

۵

ارائه یک فایل گزارش برای هر آدم رو تا آدم رو بعدی به فرمت PDF  شامل کلیه مشخصات پیمانکار و کارفرما ، محل و مشخصات شبکه و آدم روها ، عکس ها و عیوب گزارشی، نمودار گرافیکی آدم رو تا آدم رو، نمودار قطر و دوپهنی و همچنین نمودارهای  شیب لحظه ای لوله و تغییرات ارتفاع

۶

بررسی وجود ترک و شکاف یا شکستگی در دیواره و کف منهول، انشعاب ریزشی منهول، وضعیت محل اتصالات لوله به منهول، شرایط پلکان، وجود نخاله درون منهول، وجودحیوانات موذی درون منهول و غیره

 

فروش ربات ویدئومتری آفاکو   ، فروش ربات ویدیومتری، آفاکو   خدمات ویدئومتری ، آفاکو   خدمات ویدیومتری ، فروش شیلنگ واترجت ، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق ، واترجت فاضلاب ، پوشراد ، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  فروش ربات ویدئومتری ، فروش ربات ویدیومتری ، آفاکو   خدمات ویدئومتری ، خدمات ویدیومتری ، فروش شیلنگ واترجت ، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق ، واترجت فاضلاب ، پوشراد ، بازرسی ویدئومتری آفاکو    AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی

فروش ربات ویدئومتری آفاکو   ، فروش ربات ویدیومتری، آفاکو   خدمات ویدئومتری ، آفاکو   خدمات ویدیومتری ، فروش شیلنگ واترجت ، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق ، واترجت فاضلاب ، پوشراد ، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  فروش ربات ویدئومتری ، فروش ربات ویدیومتری ، آفاکو   خدمات ویدئومتری ، خدمات ویدیومتری ، فروش شیلنگ واترجت ، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق ، واترجت فاضلاب ، پوشراد ، بازرسی ویدئومتری آفاکو    AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی