نرم افزار ویدئومتری

 • قابلیت نمایش فیلم ارسالی ربات و ضبط فیلم بر روی هارد کامپیوتر در صورت نیاز

 • قابلیت اضافه کردن متن توضیحی توسط اپراتور به صورت زیر نویس روی هر قسمت دلخواه از فیلم

 • قابلیت نمایش اطلاعات کلیه سنسورهای ربات اعم از شیب سنج، قطر سنج، دما سنج، فشار سنج، طول کابل و موقیت ربات

 • قابلیت ثبت اطلاعات سنسورشیب سنج و ارائه چند نمودار از شیب لوله در گزارش نهایی

 • قابلیت ثبت اطلاعات سنسور لیزر قطر سنج و ارائه گراف دوپهنی مقطع لوله در گزارش نهایی

 • قابلیت گرفتن عکس از داخل لوله و ثبت آن عکس به همراه ثبت نوع عیب به صورت زیر نویس توسط اپراتور

 • قابلیت نمایش گرافیکی لوله به همراه محل عیوب از آدم رو ورودی ربات تا آدم رو مقصد

 • قابلیت ثبت راحت کلیه اطلاعات پیمانکار و ویدیومتر و کارفرما به همراه کلیه اطلاعات محل اجرای ویدیومتری

 • نمایش شناسنامه خط بر روی هر فیلم در پنج ثانیه اول نمایش

 • ثبت عیوب بر اساس کدهای WRc ویرایش پنج

 • قابلیت گزارش گیری بر اساس سرنویس  WRc

 • امکان محاسبه درجه هر خط (ICG)و رتبه بندی خطوط بر اساس دستورالعمل آب و فاضلاب کشور

 • قابلیت اتصال به بانک اطلاعاتی مکانی GIS و نمایش و ثبت اطلاعات بر روی نقشه ها

 • کاهش خطای اپراتور در ثبت اطلاعات آسیب ها با بررسی های نرم افزاری عیوب

Untitled