نمایشگاه پژوهش و فناوری استان البرز در هفته پژوهش در سال ۱۳۹۳ دردانشگاه خوارزمی  واقع در کرج و در سال ۱۳۹۴ در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزی کرج) برگزار شد.

شرکت آفاکو در این نمایشگاه حضور پررنگی داشت. همچنین در نمایشگاه سال ۱۳۹۳ چند سند همکاری ما بین شرکت آفاکو و پارک علم و فناوری و معاونت محترم علمی و فناوری رییس جمهور جناب دکتر ستاری امضا شد. در نمایشگاه سال ۱۳۹۴ جناب آقای دکتر جهانگیری و دکتر ستاری از غرفه های پارک بازدید نمودند

گزارش تصویری این نمایشگاه

3-5 9 2-4 1-2 1
2-8 15 12 dsc00450 009
2-8 15 12 dsc00450 009

 

 

instaAFACO copy