نمایشگاه صنعت آب و برق استان خوزستان بهمن ماه سال ۱۳۹۲ دراهواز برگزار شد.

شرکت آفاکو در این نمایشگاه حضور پررنگی داشت.

گزارش تصویری این نمایشگاه

3-5 9 2-4 1-2 1
2-8 15 12 dsc00450 009

 

 

instaAFACO copy