IMG_5396 copy

IMG_5634 copy

کانتین های مسقف چادری یکی از پرکاربردترین اتاقهای کامیونت در کلاس ۶ و ۸ تن هستند. استفاده از پوشش چادری در سقف و دیواره ها علاوه بر آببندی به سبک شدن اتاق و افزایش ظرفیت حمل بار اتاق کمک می کند. دربهای بازشونده کناری در تخلیه بار از کنارکامیونت از دو طرف توسط نیروی انسانی یا لیفتراک بسیار کاربردی است. به طور معمول فضای بارخور داخل این اتاق ها دارای ارتفاع مفید ۲۶۵ و عرض مفید ۲۲۰ سانتی متر از داخل می باشد. طول بارخور بستگی به طول شاسی کامیونت و رعایت استاندارد و شرایط نصب اتاق دارد. در کامیونت های ۶ تن این طول بین ۵۰۰ الی ۵۶۰ سانتی متر می تواند متغیر باشد. در کامیونت های ۸ تن طول بلند تری می توان به اتاق اختصاص داد

 

instaAFACO copy