IMG_5396 copy

IMG_5634 copy

کانتین های مسقف چادری یکی از پرکاربردترین اتاقهای کامیونت در کلاس ۶ و ۸ تن هستند. استفاده از پوشش چادری در سقف و دیواره ها علاوه بر آببندی به سبک شدن اتاق و افزایش ظرفیت حمل بار اتاق کمک می کند. دربهای بازشونده کناری در تخلیه بار از کنارکامیونت از دو طرف توسط نیروی انسانی یا لیفتراک بسیار کاربردی است. به طور معمول فضای بارخور داخل این اتاق ها دارای ارتفاع مفید ۲۶۵ و عرض مفید ۲۲۰ سانتی متر از داخل می باشد. طول بارخور بستگی به طول شاسی کامیونت و رعایت استاندارد و شرایط نصب اتاق دارد. در کامیونت های ۶ تن این طول بین ۵۰۰ الی ۵۶۰ سانتی متر می تواند متغیر باشد. در کامیونت های ۸ تن طول بلند تری می توان به اتاق اختصاص داد

 

instaAFACO copy

کانتینر چادری بغل باز شو اتاق مسقف چادری کفی بغل بازشو امیر کانتین اتاق مسقف اتاق کفی بغل بازشو کانتینر بغل بازشو کانتینر بغل باز شو فروش کانتینر های بغل باز شو کانتین مسقف بغل بازشو قیمت انواع کانتینر بغل باز کانتینر چادری بغل بازشو کانتینر بغل بازشو
کانتینر بغل بازشو کانتینر بغل باز شو فروش کانتینر های بغل باز شو کانتین مسقف بغل بازشو قیمت انواع کانتینر بغل باز کانتینر چادری بغل بازشو کانتینر بغل بازشو مخصوص خاور و ایسوزو فروش انواع کانتینر های بغل بازشو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت و تحویل فوری در سراسر کشور کانتین چادری بغل باز شو|مسقف فلزی|حمل نوشابه کرکره ای|ایزوله یخچالی|ایزوله حمل بار|باری فلزی|حمل جوجه یکروزه|کفی بغل بازشو|انواع کانکسکانتینر چادری بغل باز شو اتاق مسقف چادری کفی بغل بازشو امیر کانتین اتاق مسقف اتاق کفی بغل بازشو کانتینر بغل بازشو کانتینر بغل باز شو فروش کانتینر های بغل باز شو کانتین مسقف بغل بازشو قیمت انواع کانتینر بغل باز کانتینر چادری بغل بازشو کانتینر بغل بازشو
کانتینر بغل بازشو کانتینر بغل باز شو فروش کانتینر های بغل باز شو کانتین مسقف بغل بازشو قیمت انواع کانتینر بغل باز کانتینر چادری بغل بازشو کانتینر بغل بازشو مخصوص خاور و ایسوزو فروش انواع کانتینر های بغل بازشو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت و تحویل فوری در سراسر کشور کانتین چادری بغل باز شو|مسقف فلزی|حمل نوشابه کرکره ای|ایزوله یخچالی|ایزوله حمل بار|باری فلزی|حمل جوجه یکروزه|کفی بغل بازشو|انواع کانکسکانتینر چادری بغل باز شو اتاق مسقف چادری کفی بغل بازشو امیر کانتین اتاق مسقف اتاق کفی بغل بازشو کانتینر بغل بازشو کانتینر بغل باز شو فروش کانتینر های بغل باز شو کانتین مسقف بغل بازشو قیمت انواع کانتینر بغل باز کانتینر چادری بغل بازشو کانتینر بغل بازشو
کانتینر بغل بازشو کانتینر بغل باز شو فروش کانتینر های بغل باز شو کانتین مسقف بغل بازشو قیمت انواع کانتینر بغل باز کانتینر چادری بغل بازشو کانتینر بغل بازشو مخصوص خاور و ایسوزو فروش انواع کانتینر های بغل بازشو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت و تحویل فوری در سراسر کشور کانتین چادری بغل باز شو|مسقف فلزی|حمل نوشابه کرکره ای|ایزوله یخچالی|ایزوله حمل بار|باری فلزی|حمل جوجه یکروزه|کفی بغل بازشو|انواع کانکسکانتینر چادری بغل باز شو اتاق مسقف چادری کفی بغل بازشو امیر کانتین اتاق مسقف اتاق کفی بغل بازشو کانتینر بغل بازشو کانتینر بغل باز شو فروش کانتینر های بغل باز شو کانتین مسقف بغل بازشو قیمت انواع کانتینر بغل باز کانتینر چادری بغل بازشو کانتینر بغل بازشو
کانتینر بغل بازشو کانتینر بغل باز شو فروش کانتینر های بغل باز شو کانتین مسقف بغل بازشو قیمت انواع کانتینر بغل باز کانتینر چادری بغل بازشو کانتینر بغل بازشو مخصوص خاور و ایسوزو فروش انواع کانتینر های بغل بازشو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت و تحویل فوری در سراسر کشور کانتین چادری بغل باز شو|مسقف فلزی|حمل نوشابه کرکره ای|ایزوله یخچالی|ایزوله حمل بار|باری فلزی|حمل جوجه یکروزه|کفی بغل بازشو|انواع کانکسکانتینر چادری بغل باز شو اتاق مسقف چادری کفی بغل بازشو امیر کانتین اتاق مسقف اتاق کفی بغل بازشو کانتینر بغل بازشو کانتینر بغل باز شو فروش کانتینر های بغل باز شو کانتین مسقف بغل بازشو قیمت انواع کانتینر بغل باز کانتینر چادری بغل بازشو کانتینر بغل بازشو
کانتینر بغل بازشو کانتینر بغل باز شو فروش کانتینر های بغل باز شو کانتین مسقف بغل بازشو قیمت انواع کانتینر بغل باز کانتینر چادری بغل بازشو کانتینر بغل بازشو مخصوص خاور و ایسوزو فروش انواع کانتینر های بغل بازشو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت و تحویل فوری در سراسر کشور کانتین چادری بغل باز شو|مسقف فلزی|حمل نوشابه کرکره ای|ایزوله یخچالی|ایزوله حمل بار|باری فلزی|حمل جوجه یکروزه|کفی بغل بازشو|انواع کانکس