سیستم جنتکس آفاکو

165033-Recovered3

جنتکس
سیستم جنتکس که در دنیا به jetvac مشهور است و معمولاً بر روی کامیون های بزرگ با ظرفیت حداقل ۱۰تن بار نصب می­شود، شامل دو سیستم وکیوم لجن و واترجت به صورت همزمان است. این سیستم دوکاره همزمان با شستشوی یک خط لوله فاضلاب قادر است لجن را از داخل منهول (با ایجاد خلأ) به داخل تانکر لجن مکش کند. در بسیاری از پروژه های شستشوی خطوط در حال بهره برداری، مخصوصا در شرایطی که خط لوله دچار گرفتگی است وجود یک سیستم جنتکس می­تواند راهگشا باشد. در این موارد ابتدا توسط سیستم مکش می­توان آب و لجن داخل منهول را تخلیه نمود و سپس می­توان با مشخص شدن ابتدای لوله توسط سیستم واترجت به رفع انسداد پرداخت. همچنین همزمان با شستشوی یک خط و کشیدن و انتقال لجن از داخل خط به داخل منهول می­توان با استفاده از سیستم مکنده و توسط یک لوله خرطومی انعطاف پذیر ۳یا ۴ اینچ لجن را از کف منهول به داخل تانکر لجن انتقال داد. در این صورت باید هر دو سیستم واترجت و مکنده بتوانند همزمان در حال کار باشند.
165409
فیلم معرفی جنتکس گروه آفاکو

جنتکس شبکه فاضلاب جنتکس فاضلابی وکیوم و سیستم خودمکش واترجت فروش واترجت وکیوم-واترجت جنتکس – جنتکس تراک-وکیوم تراک آفاکو-جنتکس آفاکو – سازنده جنتکس آفاکو – آفاکو جنتکس – جنتکس شبکه فاضلاب جنتکس فاضلابی وکیوم و واترجت فروش واترجت وکیوم-واترجت جنتکس – جنتکس تراک-وکیوم تراک آفاکو-جنتکس آفاکو – سازنده جنتکس خودمکش آفاکو – آفاکو جنتکس – جنتکس شبکه فاضلاب جنتکس فاضلابی وکیوم و واترجت فروش واترجت وکیوم-واترجت جنتکس – جنتکس تراک-وکیوم تراک آفاکو-جنتکس آفاکو – سازنده جنتکس آفاکو – آفاکو جنتکس – واترجت فاضلاب واتر جت فاضلابی واترجت سیستم خودمکش شستشوی شبکه فاضلاب واتر جتینگ شبکه فاضلاب واترجت لوله های فاضلاب واترجت واترجت ایسوزو بهره برداری فاضلابواترجت فاضلاب واتر جت فاضلابی واترجت شستشوی شبکه فاضلاب واتر جتینگ شبکه فاضلاب واترجت لوله های فاضلاب واترجت بهره برداری فاضلابواترجت فاضلاب واتر جت فاضلابی واترجت شستشوی شبکه فاضلاب واترجت ایسوزو واتر جتینگ لجن کش سیستم خودمکش فاضلابی شبکه فاضلاب واترجت لوله های فاضلاب واترجت بهره برداری فاضلابواترجت فاضلاب واتر جت فاضلابی واترجت شستشوی شبکه فاضلاب واتر جتینگ شبکه فاضلاب واترجت لوله های فاضلاب واترجت بهره برداری فاضلابواترجت فاضلاب واتر جت فاضلابی واترجت شستشوی شبکه فاضلاب واتر جتینگ شبکه فاضلاب واترجت لوله های فاضلاب واترجت بهره برداری فاضلاب واترجت ایسوزو

لجن کش سیستم خودمکش فاضلابی فروش شیلنگ واترجت، جنتکس – واترجت فاضلاب،  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو   فروش شیلنگ واترجت   واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو    جنتکس ، فروش شیلنگ واترجت، واترجت فاضلاب، AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو   خدمات، جنتکس فروش شیلنگ واترجت، واترجت فاضلاب،  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو فروش شیلنگ واترجت   واترجت فاضلاب  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو