20220129_164216 copy 20220129_164233 copy 20220129_164515 copy

کنوپی وانت کارا (مزدا) دو کابین، با ساخت تمام فلزی و با استفاده از پنجره های شیشه ای، نما و جلوه ی خاصی به خودرو بخشیده است. در این کنوپی ها امکان استفاده از سقف کنوپی برای باربند و نصب تجهیزات اختصاصی وجود دارد. در این مدل کنوپی ها با نصب قفل های استیل، امنیت و کارایی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

instaAFACO copy