گروه آفاکو ضمن تجهیز و ساخت خودرو های شستشوی شبکه فاضلاب، اقدام به ساخت نازل های شستشو با بهترین کیفیت و درانواع مختلف نموده است.
این شرکت آماده همکاری جهت ساخت هرگونه نازل مورد نیاز در این صنعت است:

نازل03 نازل02 نازل01
 نازل تک جهته
 نازل سه وجهی
 نازل دو جهته
نازل اس04 نازل اس05 نازل2کاتالوگ
 نازل بمبی
 نازل قایقی

 

instaAFACO copy