نهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب ایران از پانزدهم تا هجدهم آبان ماه سال ۱۳۹۲ درمحل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.

شرکت آفاکو در کنار سایر همکاران صنعت آب و فاضلاب در فضای باز روبروی سالن میلاد غرفه ی خود را برپا داشت.

گزارش تصویری این نمایشگاه
3-5 9 2-4 1-2 1
2-8 15 12 dsc00450 009
s6300391 011 013 015 014