دوازدهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب ایران از چهارم تا هفتم مهر ماه ۱۳۹۵ درمحل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.

شرکت آفاکو در کنار سایر همکاران صنعت آب و فاضلاب در فضای باز در ضلع جنوبی سالن ۳۸ غرفه ی خود را برپا داشت.

گزارش تصویری این نمایشگاه
117 117 117 117 117
117 117 117 117 117
117 117 117 117 117
117 117 117 117 117
117 117 117 117 117

instaAFACO copy