دهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب ایران از بیست و ششم تا بیست و نهم آبان ماه سال  ۱۳۹۳ درمحل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.

شرکت آفاکو در کنار سایر همکاران صنعت آب و فاضلاب در فضای باز روبروی سالن میلادغرفه ی خود را برپا داشت.

گزارش تصویری این نمایشگاه
005 004 003 002 019
IMG_1405.3 118 119 120 121