شرکت آفاکو به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات پس از فروش خود به علاقه مندان مشارکت در فروش و توزیع محصولات و خدمات شرکت آفاکو در سراسر کشور در چارچوب ضوابط و فرآیند زیر نمایندگی اعطا می کند:

شرایط اخذ نمایندگی:

 • ارائه یکی از مدارک زیر:

  • پروانه تاسیس شرکت در زمینه کاری آب و فاضلاب و بازرسی خطوط

  • اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت

  • جواز کسب فروشگاه

جهت اخذ نمایندگی شرکت آفاکو لازم است متقاضی مدارک زیر را تهیه و تکمیل نموده و برای شرکت ارسال نماید.

مدارک لازم برای درخواست نمایندگی از شرکت آفاکو:

 • کپی کارت ملی صاحب جواز

 • کپی جواز کسب، پروانه تاسیس یا اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت

 • اعلام شماره حساب بانکی. لازم است شماره حساب اعلام شده حتماً نزد بانک پاسارگاد باشد.

 • تکمیل فرم نمایندگی شرکت آفاکو (از اینجا دانلود نمایید)

پس از تهیه و تکمیل موارد فوق، بسته ی کامل مدارک را به همراه اسکن درخواست کتبی از طریق پست الکترونیکی (afaco.videometery@gmail.com) به شرکت آفاکو ارسال نمایند.

مدارک ارسالی در شرکت آفاکو مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، قرارداد نمایندگی مجاز آفاکو به نام متقاضی ثبت خواهد شد. متعاقباً جزوات آموزشی و اقلام تبلیغاتی توسط شرکت برای نماینده ارسال خواهد شد. در نهایت نام نماینده در فهرست نمایندگان فروش و خدمات در وبسایت آفاکو قرار داده خواهد شد.